Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
900/2023-2-I.
0,00 € Šoučíková Eva Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
906/2022-2-I.
0,00 € Schererová Kvetoslava Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
902/22-2-I.
0,00 € Lenártová Viera Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
903/22-2-I.
0,00 € Zuzaniaková Jana Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
964/22-2-I.
0,00 € Mertiňáková Mária Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
629_2023-2
0,00 € Kollár Róbert, Ing. Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
630/2023-2
0,00 € Kollárová Lucia, Ing. Mesto Vrútky
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
623/2023-2
0,00 € Solotruk Vladimír Mesto Vrútky
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
624/2023-2
0,00 € Kluknavská Jana Mesto Vrútky
18. Október 2023
Kúpna zmluva
140/2023-1
0,00 € HAKOM, s.r.o. Mesto Vrútky
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
621/2023-2
0,00 € Mlynka Martin, Ing. Mesto Vrútky
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
622/2023-2
0,00 € Lacko Rastislav Mesto Vrútky
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
590/2023-2
0,00 € Mária Obuchová Mesto Vrútky
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
589/2023-2
0,00 € Helena Jakubíková Mesto Vrútky
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
588/2023-2
0,00 € Anton Hanajik Mesto Vrútky
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
587/2023-2
0,00 € Tatiana Brnová Mesto Vrútky
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
577/2023-2
0,00 € Ing. Iveta Radolcová Mesto Vrútky
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
586/2023-2
0,00 € Ladislava Noricová Mesto Vrútky
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
617/2023-2
0,00 € Gáborová Zlatica Mesto Vrútky
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
618/2023-2
0,00 € Hlaváčová Magdaléna Mesto Vrútky