Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
947/2023-2
0,00 € Sabovčíková Martina Mesto Vrútky
30. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
631/2023-2
0,00 € Mikulášová Mária, RNDr. Mesto Vrútky
30. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
632/2023-2
0,00 € Reichlová Simona Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov budovy Kriváň
144/2023-2
350,00 € Občianske združenie Step Art, Mgr. Zuzana Kmeťová, predseda Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
909/2023-2
0,00 € Očenášová Jana Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
910/2023-2
0,00 € Janíček Ján Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
911/2023-2
0,00 € Váleková Dominika Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
912/2023-2
0,00 € Púčeková Monika Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
921/2023-2
0,00 € Kanapíková Katarína Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
922/2023-2
0,00 € Razanabahiny Jarmila Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
923/2023-2
0,00 € Piklová Adela Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
924/2023-2
0,00 € Hodžová Božena Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
925/2023-2
0,00 € Potočiarová Danuša Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
926/2023-2
0,00 € Babalová Monika Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
920/2023-2
0,00 € Holaza Stanislav Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
919/2023-2
0,00 € Hoťková Janka Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
913/2023-2
0,00 € Mikula Silvester Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
914/2023-2
0,00 € Ruttkayová Magdaléna Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
915/2023-2
0,00 € Lichner Pavol Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
916/2023-2
0,00 € Blaho Robert Mesto Vrútky