Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve č. 276/18-2
276/18-2-XIII.
0,00 € Kvasnicová Jana Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 15 k Nájomnej zmluve č. 275/18-2
275/18-2-XV.
0,00 € Murgošová Daniela Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 965/22-2
965/22-2-II.
0,00 € Čonková Jolana Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 965/21-2
965/21-2-IV.
0,00 € Lacková Radka Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 14 k nájomnej zmluve č. 272/18-2
272/18-2-XIV.
0,00 € Berky Rastislav Mesto Vrútky
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
659/2023-2
0,00 € Fiala Vladimír Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 12 k Nájomnej zmluve č. 281/18-2
281/18-2-XII.
0,00 € Murgoš Matúš Mesto Vrútky
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
660/2023-2
0,00 € Žáčik Ladislav, Ing. Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve č. 959/20-2
959/20-2-VII.
0,00 € Brezinová Božena Mesto Vrútky
22. December 2023
DODATOK č. 3 k mandátnej zmluve č. 061/11-4 o poskytovaní právnych služieb zo dňa 01.10.2011 v znení jej dodatkov
061/11-4-III.
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Zboja, advokát s.r.o. Mesto Vrútky
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov č. 85/2023-9
085/2023-9-I.
29,04 € BENETRIX, n.o. Mesto Vrútky
20. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
009/19-4-III.
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Mesto Vrútky
18. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
156/2023-3
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Vrútky
13. December 2023
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva
158/2023-4
0,00 € HUMANA People to People Slovakia Mesto Vrútky
8. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
157/2023-4
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Vrútky
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej socialnej služby
145/2023-9
1 078,00 € Harmónia života, n.o. Mesto Vrútky
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
155/2023-4
280,00 € Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Mesto Vrútky
29. November 2023
Kúpno - predajná zmluva
154/2023-1
0,00 € AUTONA s.r.o. Mesto Vrútky
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
658/2023-2
0,00 € Scherer Evald Mesto Vrútky
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
657/2023-2
0,00 € Scherer Evald Mesto Vrútky