Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
709/2024-2
0,00 € Maslová Stanislava Mesto Vrútky
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
708/2024-2
0,00 € Vidra Štefan Mesto Vrútky
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
707/2024-2
0,00 € Culková Mária, Ing. Mesto Vrútky
18. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2024
009/2024-5-I.
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri MŠ Vrútky Mesto Vrútky
12. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
702/2024-2
0,00 € Polko Juraj Mesto Vrútky
12. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
701/2024-2
0,00 € Kobella Ľubomír Mesto Vrútky
12. Jún 2024
Realizovanie geodetických prác v katastrálnom území Vrútky v roku 2024. Odborné práce
099/2024-4
0,00 € Bc. Róbert Lettrich Mesto Vrútky
12. Jún 2024
Zmluva o umiestnení nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá
085/2024-2
0,00 € GreenWay Infrastructure s,r.o. Mesto Vrútky
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie opatrovateľskej služby č. 093/2024-9
094/2024-9
0,00 € BENETRIX, n.o. Mesto Vrútky
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie opatrovateľskej služby - zariadenie zariadenie opatrovateľskej služby č. 093/2024-9
093/2024-9
0,00 € BENETRIX, n.o. Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
690/2024-2
0,00 € Motyková Margita, Ing. Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
689/2024-2
0,00 € Blahuta Milan Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
688/2024-2
0,00 € Pokorná Jana Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov
047/2024-9
0,00 € ZSS Nestor o. z. Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
691/2024-2
0,00 € Kozakovová Katarína Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
699/2024-2
0,00 € Benko Ján Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
698/2024-2
0,00 € Máliková Iveta Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
697/2024-2
0,00 € Burianová Božena Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
696/2024-2
0,00 € Burianová Božena Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
695/2024-2
0,00 € Szabová Emília Mesto Vrútky