Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
917/2023-2
0,00 € Rozinová Gabriela Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
918/2023-2
0,00 € Richterová Monika Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
938/2023-2
0,00 € Ďurčová Martina Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
937/2023-2
0,00 € Hudecová Renáta Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
936/2023-2
0,00 € Holcová Jana Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
933/2023-2
0,00 € Hodošová Erika Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
932/2023-2
0,00 € Krkošková Katarína Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
931/2023-2
0,00 € Hraňo Patrik Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
930/2023-2
0,00 € Pompa Štefan Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
928/2023-2
0,00 € Švecová Klaudia Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
939/2023-2
0,00 € Bielokosztolszki Štefan Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
927/2023-2
0,00 € Marošová Ingrid Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
941/2023-2
0,00 € Kúdelka Daniel Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
942/2023-2
0,00 € Petráš Milan Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
943/2023-2
0,00 € Urminská Denisa Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
953/2023-2
0,00 € Starusiev Andrej Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
954/2023-2
0,00 € Blahušiaková Oľga Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
955/2023-2
0,00 € Černáková Ivana, Mgr. Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
956/2023-2
0,00 € Končeková Ivana Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
957/2023-2
0,00 € Kaněra Roman Mesto Vrútky