Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
675/2024-2
0,00 € Kollárová Elena Mesto Vrútky
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
088/2024-9
0,00 € Centrum environmentálnej výchovy Turiec Mesto Vrútky
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
680/2024-2
0,00 € Beláčik Matúš Mesto Vrútky
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
679/2024-2
0,00 € Kaličiak Juraj, Ing. Mesto Vrútky
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
678/2024-2
0,00 € Malčáková Božena Mesto Vrútky
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
677/2024-2
0,00 € Malčáková Božena Mesto Vrútky
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
676/2024-2
0,00 € Malčáková Božena Mesto Vrútky
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
674/2024-2
0,00 € Florišová Eva Mesto Vrútky
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
672/2024-2
0,00 € Samolejová Helena Mesto Vrútky
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
673/2024-2
0,00 € Samolejová Helena Mesto Vrútky
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
671/2024-2
0,00 € Cuprová Iveta Mesto Vrútky
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
670/2024-2
0,00 € Cuprová Iveta Mesto Vrútky
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
669/2024-2
0,00 € Cuprová Iveta Mesto Vrútky
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
668/2024-2
0,00 € Černek Július Mesto Vrútky
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
666/2024-2
0,00 € Brisudová Beáta Mesto Vrútky
28. Máj 2024
Kúpa nehnuteľnosti
086/2024-1
0,00 € Štúrik Stanislav, Mgr. Mesto Vrútky
27. Máj 2024
Zmluva o výpožičke futbalového areálu
054/2024-2
1 800,00 € Futbalový klub ATTACK Vrútky Mesto Vrútky
27. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
663/2024-2
0,00 € Šmičeková Danica Mesto Vrútky
27. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
664/2024-2
0,00 € Doboš Michal Mesto Vrútky
27. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
665/2024-2
0,00 € Podhorská Eva Mesto Vrútky