Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
960/2023-2
0,00 € Šalaga Róbert Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
133/18-2-V.
0,00 € Černáková Ivana, Mgr. Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
959/2023-2
0,00 € Zelienková Jana Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
08/09-2-VII.
0,00 € Belko Milan Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
7/09-2-IX.
0,00 € Cigánik Pavol Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
10/09-2-IX.
0,00 € Kaněra Roman Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
1/19-2-V.
0,00 € Mikolajčíková Marta Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
34/10-2-VII.
0,00 € Hajas Ľubomír Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
248/18-2-V.
0,00 € Lezo Jozef Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
964/2023-2
0,00 € Tavačiaková Mária Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
625/2023-2
0,00 € Pálušová Alena, Mgr. Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
626/2023-2
0,00 € Pálušová Alena, Mgr. Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluja o nájme hrobového miesta
627/2023-2
0,00 € Kubisová Katarína, Mgr. Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
628/2023-2
0,00 € Bútora Dominik Peter Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
964/2020-2-IV.
0,00 € Šuhajdová Valéria Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
900/2021-2-II.
0,00 € Magurská Dagmar Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
908/21-2-II.
0,00 € Dotko Zdenko Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
900/2023-2-I.
0,00 € Šoučíková Eva Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
906/2022-2-I.
0,00 € Schererová Kvetoslava Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
902/22-2-I.
0,00 € Lenártová Viera Mesto Vrútky