Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o nájme horobvého miesta
529/2024-2
0,00 € Markovič Jozef, Ing. Mesto Vrútky
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
530/2024-2
0,00 € Debnárová Helena Mesto Vrútky
19. Február 2024
Darovacia zmluva
008/2024-6
0,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Vrútky
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
527/2024-2
0,00 € Lencsésová Beáta Mesto Vrútky
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
528/2024-2
0,00 € Štilec Milan Mesto Vrútky
15. Február 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
009/2024-5
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri MŠ Vrútky Mesto Vrútky
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
523/2024-2
0,00 € Fiala Jozef Mesto Vrútky
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
524/2024-2
0,00 € Suroviaková Božena Mesto Vrútky
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
525/2024-2
0,00 € Siráň Pavel Mesto Vrútky
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
526/2024-2
0,00 € Siráňová Eva Mesto Vrútky
5. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
521/2024-2
0,00 € Hallgašová Kamila Mesto Vrútky
5. Február 2024
Dohoda o zabezpečení odbornej prace žiakov SOŠ obchodu a služieb v Martine
007/2024-4
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin Mesto Vrútky
5. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
522/2024-2
0,00 € Zajacová Denisa Mesto Vrútky
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
516/2024-2
0,00 € Klobušická Monika, Ing. Mesto Vrútky
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
515/2024-2
0,00 € Marschallová Eva, Ing. Mesto Vrútky
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
514/2024-2
0,00 € Marschallová Eva, Ing. Mesto Vrútky
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
513/2024-2
0,00 € Sušienková Viera Mesto Vrútky
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
520/2024-2
0,00 € Jordanov Marián Mesto Vrútky
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
519/2024-2
0,00 € Krkošková Nora Mesto Vrútky
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
518/2024-2
0,00 € Sušienková Viera Mesto Vrútky