Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
694/2024-2
0,00 € Cvancingerová Eva Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
693/2024-2
0,00 € Čejková Helena Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
692/2024-2
0,00 € Lamošová Anna Mesto Vrútky
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
700/2024-2
0,00 € Benko Ján Mesto Vrútky
6. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
098/2024-9
3 700,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Vrútky
6. Jún 2024
Dohoda o spolupráci partnerov na malom rojekte
102/2024-7
0,00 € Turistická oblast Poodří, z. s. Mesto Vrútky
6. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
101/2024-9
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Vrútky
6. Jún 2024
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
100/2024-4
0,00 € LUNYS, s.r.o. Mesto Vrútky
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
687/2024-2
0,00 € Chludová Elena Mesto Vrútky
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
686/2024-2
0,00 € Koščol Alexander Mesto Vrútky
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
685/2024-2
0,00 € Koščol Alexander Mesto Vrútky
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
683/2024-2
0,00 € Gavendová Ľudmila Mesto Vrútky
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
682/2024-2
0,00 € Kramár Igor Mesto Vrútky
31. Máj 2024
Rámcová zmluva o zabezpečení požiarnej ochrany
092/2024-4
7 500,00 € Šichta Róbert, Ing. - UNICONSULT Mesto Vrútky
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
087/2024-9
2 550,00 € Bagarova chata Mesto Vrútky
30. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
681/2024-2
0,00 € Soláriková Slavomíra Mesto Vrútky
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
667/2024-2
0,00 € Černek Július Mesto Vrútky
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
675/2024-2
0,00 € Kollárová Elena Mesto Vrútky
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
088/2024-9
0,00 € Centrum environmentálnej výchovy Turiec Mesto Vrútky
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
680/2024-2
0,00 € Beláčik Matúš Mesto Vrútky