Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
958/2023-2
0,00 € Petržilková Katarína Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
952_2023-2
0,00 € Hajas Ľubomír Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
951/2023-2
0,00 € Cigánik Pavol Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
950/2023-2
0,00 € Kyselová Silvia Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
944/2023-2
0,00 € Bajana Roman Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
945/2023-2
0,00 € Ličková Monika Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
948/2023-2
0,00 € Hojný Vladimír Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
949/2023-2
0,00 € Ričovská Lucia Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
003/20-2-IV.
0,00 € Hojný Vladimír Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
77/15-2-VII.
0,00 € Ričovská Lucia Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
11/09-2-VIII.
0,00 € Hudecová Renáta Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
904/2021-2-III.
0,00 € Ličková Monika Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
55/07-2-IX.
0,00 € Ďurčová Martina Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
963/2023-2
0,00 € Mikolajčíková Marta Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
962/2023-2
0,00 € Windischová Dominika Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
961/2023-2
0,00 € Bobáňová Ivana Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
960/2023-2
0,00 € Šalaga Róbert Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
133/18-2-V.
0,00 € Černáková Ivana, Mgr. Mesto Vrútky
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
959/2023-2
0,00 € Zelienková Jana Mesto Vrútky
27. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
08/09-2-VII.
0,00 € Belko Milan Mesto Vrútky