Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
500/2024-2
0,00 € Kubalová Anna Mesto Vrútky
3. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny E100008320
002/2024-4
0,00 € RIGHT POWER, a.s. Mesto Vrútky
2. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
663/2023-2
0,00 € Tesarčíková Ema, Mgr. Mesto Vrútky
2. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
664_2023-2
0,00 € Englerová Anna Mesto Vrútky
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
160/2023-9
5 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve č. 268/18-2
268/18-2-XIII.
0,00 € Fatrdlová Ľubica Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 906/23-2
906/23-2-I.
0,00 € Kačicová Angelika Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
147/2022-5-I.
0,00 € ZO SOZVS pri Mestskom úrade vo Vrútkach Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MT-ZOV-2021-252 uzatvorenej podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
048/21-9-I.
0,00 € SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MT-ZOV-2021/166 uzatvorenej podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
023/21-9-I.
0,00 € SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 12 k Nájomnej zmluve č. 280/18-2
280/18-2-XII.
0,00 € Čížek Miroslav Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 905/23-2
905/23-2-I.
0,00 € Kolárová Jarmila Mesto Vrútky
22. December 2023
dodatok č. 14 n nájaomnej zmluve č. 284/18-2
284/18-2-XIV.
0,00 € Lacko Roman Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve č. 283/18-2
283/18-2-XIII.
0,00 € Balog Anton Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve č. 283/18-2
277/18-2-XIII.
0,00 € Holub Tibor Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 903/21-2
903/21-2-V.
0,00 € Facuna Peter Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 965/20-2
965/20-2-VI.
0,00 € Facuna Štefan Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve č.273/18-2
273/18-2-XI.
0,00 € Gábor Jozef Mesto Vrútky
22. December 2023
Zmluva o nájme bytu
966/2023-2
0,00 € Frolo Jozef Mesto Vrútky
22. December 2023
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve č. 276/18-2
276/18-2-XIII.
0,00 € Kvasnicová Jana Mesto Vrútky