Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 060
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami
30. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o bežnom účte na dotácie 061/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
30. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
352/161/22Pv
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
15. Jún 2022
Zmluva o dodaní tovarov
Zmluva o dodaní tovarov 059/2022
0,00 € Service Harmata s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
8. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
327/161/22Pv 057/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
8. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
328/161/22Pv 058/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
3. Jún 2022
Zmluva o pripojení
Zmluva o pripojení
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami
1. Jún 2022
Dodatok č. 1 k partnerskej dohode
Dodatok č. 1 k partnerskej dohode
0,00 € Partneri uvedení v zmluve Obec Stráne pod Tatrami
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
11/2022 053/2022
71 975,02 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
31. Máj 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
311/161/22Pv
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1422 397 052/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Stráne pod Tatrami
12. Máj 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
ZoP/2022/003 051/2022
0,00 € VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
5. Máj 2022
Zmluva o vytvorení webového sídla
SOD-27-04-2022-SK 049/2022
1 200,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
5. Máj 2022
Zmluva o prevádzke webového sídla
SOP-27-04-2022-SK 050/2022
300,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
29. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 048/2022
682,50 € Obec Stráne pod Tatrami Mgr. Anna Harabinová
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo
4909.2072023LMA 047/2022
82 516,57 € EUROVIA SK, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
23. Apríl 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
5190057901
230,00 € Obec Stráne pod Tatrami Komunálna poisťovna a.s.
23. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2022/SZ
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2022/SZ
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Stráne pod Tatrami
23. Apríl 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
22/46/054/84
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23. Apríl 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Úrazové poistenie 046/2022
20,00 € Obec Stráne pod Tatrami Komunálna poisťovna a.s.