Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 005/202
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve 1470/1
Dodatok č. 2 k Zmluve 1470/1
0,00 € HGdata s. r. o., 473, 059 55 Ždiar Obec Stráne pod Tatrami
9. Február 2023
Dohoda o ukončení poskytovania právnych služieb
Dohoda o ukončení poskytovania právnych služieb 00
0,00 € doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. Obec Stráne pod Tatrami
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 008/2023
1 000,00 € Mgr. Róbert Liška, Štefánikova 882/39, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
26. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dočasnom užívaní pozemku
Dohoda o ukončení Zmluvy o dočasnom užívaní pozemk
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Dávid Polhoš
23. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o diello č. 5/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o diello č. 5/2022
0,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
23. Január 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného
1 800,00 € ABYS Slovakia, s. r. o., Ružová dolina 6, 810 00 Bratislava Obec Stráne pod Tatrami
23. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2022 001/2023
0,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
10. Január 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy 126/2022
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
22. December 2022
Úrazové poistenie UoZ
51900586835 118/2022
40,00 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
22. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty
119/20022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
22. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 120/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Stráne pod Tatrami
22. December 2022
Dohoda 22846/012/30
228/46/012/30 121/2022
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
22. December 2022
Zmluva o poskytovaní prácnej pomoci
Zmluva o poskytovaní prácnej pomoci 122/2022
0,00 € Mgr. Róbert Líška, advokát Obec Stráne pod Tatrami
22. December 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
497/161/22Pv 123/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
22. December 2022
Odstúpenie
Odstúpenie 124/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Stráne pod Tatrami
22. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 125/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Stráne pod Tatrami
9. December 2022
Ramcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek kom. odpadov
Ramcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vyb
0,00 € ESPIK Group s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Stráne pod Tatrami
9. December 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 112/2022
4 800,00 € ABYS Slovakia, s. r. o., Ružová dolina 6, 810 00 Bratislava Obec Stráne pod Tatrami
9. December 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivacie a zaškolenia
22/46/054/373 114/2022
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami