Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2022
Zmluva o dielo
zmluva o dielo 5/2022 - 033/2022
1 293 457,86 € ARPROG, akciová spoločnosť Obec Stráne pod Tatrami
20. Apríl 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 039/2022
0,00 € Ing. Jaroslav Benko, Ulica sv. Juraja 5368/3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami