Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Úrazové poistenie UoZ počas projektu
5190057974 084/2022
200,00 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/67 085/2022
196 507,02 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu
Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu 0
0,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
447/161/22Pv 087/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 089/2022
0,00 € Emilia Meinecke Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Zmluva o dočasnom užívaní pozemku 088/2022
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Kamil Pompa
21. Október 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 090/2022
0,00 € Jozef Pitoňák Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 091/2022
0,00 € Marta Bučeková Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 092/2022
0,00 € Peter Pitoňák Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 093/2022
0,00 € Johana Handzušová Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o bežnom účte na dotácie 094/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
28. September 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
22/46/054/264 081/2022
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
28. September 2022
Dodatok č. 2 k partnerskej dohode
Dodatok č. 2 k partnerskej dohode 082/2022
0,00 € Partneri uvedení v zmluve Obec Stráne pod Tatrami
22. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP_IMRK-2022/004951 080/2022
67 207,84 € Ministerstvo práce. sociálnych vecí a rodiny SR Obec Stráne pod Tatrami
9. September 2022
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o pripojení
24ZVS00008139009 078/2022
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami
9. September 2022
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o pripojení
24ZVS00008139009 078/2022
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami
9. September 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o bežnom účte na dotácie 079/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
9. September 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o bežnom účte na dotácie 079/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
30. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
5100307534C/2022 077/2022
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami