Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Dohoda o výpožičke
Dohoda o výpožičke 062/2023
0,00 € HGdata s. r. o., 473, 059 55 Ždiar Obec Stráne pod Tatrami
18. Október 2023
Dohoda o výpožičke
Dohoda o výpožičke 063/2023
0,00 € HGdata s. r. o., 473, 059 55 Ždiar Obec Stráne pod Tatrami
18. Október 2023
Zmluva o pripojení
20130444/1740/1 064/2023
0,00 € HGdata s. r. o., 473, 059 55 Ždiar Obec Stráne pod Tatrami
18. Október 2023
Dohoda o výpožičke
Dohoda o výpožičke 065/2023
0,00 € HGdata s. r. o., 473, 059 55 Ždiar Obec Stráne pod Tatrami
18. Október 2023
Dohoda o výpožičke
Dohoda o výpožičke 066/2023
0,00 € HGdata s. r. o., 473, 059 55 Ždiar Obec Stráne pod Tatrami
18. Október 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania 067/20
133,08 € Centrum voľného času Obec Stráne pod Tatrami
16. Október 2023
Dodatok č. 01
Dodatok č. 01 060/2023
197 265,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Stráne pod Tatrami
10. Október 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 059/2023
6,00 € Obec Stráne pod Tatrami Jozef Glodžák a manž. Edita Glodžáková
9. Október 2023
Zmluva o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu
128/2023/AZ/DV 057/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
9. Október 2023
Úrazové poistenie UoZ
519063370 058/2023
180,00 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
27. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 15/2023 056/2023
2 657 000,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
26. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ
23/46/054/1224 054/2023
4 106,40 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
26. September 2023
Zmluva o pripojení do IS DCOM
Zmluva o pripojení do IS DCOM 055/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS Obec Stráne pod Tatrami
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci 053/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
4. September 2023
Dodatok č. 4/2023 k projektovej zmluve č. 1015/2021
Dodatok č. 4/2023 k projektovej zmluve č. 1015 050
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infoirmatizácie Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
4. September 2023
Poistná zmluva
5509000062 051/2023
628,13 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
4. September 2023
Zmluva o službe internet
Zmluva o službe internet 052/2023
22,50 € TATRYNET s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
21. August 2023
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
Zmluva č. 13/2023 049/2023
3 600,00 € Ing. Daniela Dudová, Levočská 212, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
8. August 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
202/161/23 PV 045/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
8. August 2023
Dodatok č. 1 k mandatnej zmluve
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve 046/2023
14 400,00 € Ing. Jaroslav Benko, Ulica sv. Juraja 5368/3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami