Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003879
Do1_SEP-IMRK2-2020-003879 19/2024
100 704,05 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
15. Apríl 2024
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020-003972 zo dňa 25. januára 2021, názov projektu: „Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami“, kód projektu v ITMS2014+: „312061Y741“
D01_SEP-IMRK-2020-003972 20/2024
445 595,65 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
9. Apríl 2024
Dodatrok č. 5/2023 k projektovej zmluve 1015/2023
Dodatok č. 5/2023 16/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvojaa informatizácie Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
9. Apríl 2024
Úrazové poistenie
Úrazové poistenie 17/2024
675,00 € Komunálna poisťovńa Obec Stráne pod Tatrami, 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
9. Apríl 2024
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 01 18/2024
61 752,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
2. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ
24/46/054/4 15/2024
8 478,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
28. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10/2023 13/2024
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Eduard Badžo
28. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
11/2023 14/2024
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Ivena Polhošová
19. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
04/2023 11/2024
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Kristína Compelová Zavadská
19. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
05/2023 12/2024
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Marcel Kuruc
18. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena 088/2023
0,00 € VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
13. Marec 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
49/161/24Pv 10/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
13. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o bežnom účte na dotácie 09/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
13. Marec 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 08/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
13. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní KEP
Zmluva o vydaní a používaní KEP 07/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Stráne pod Tatrami
29. Január 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve o združ. dodávke elektriny 04/202
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami
29. Január 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu 05/
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Stráne pod Tatrami
29. Január 2024
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania 06/202
220,80 € Centrum voľného času Obec Stráne pod Tatrami
17. Január 2024
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 01/2024
20 150,00 € Ivory Slovakia, s. r. o., Mlynská 938/23, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
17. Január 2024
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 02/2024
38 200,00 € Ing. Adrián Gallik, Športová 1264, 059 01 Spišská Belá Obec Stráne pod Tatrami