Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy č. 13/2007
Dodatok č. 1 Zmluvy č. 13/2007 027/2023
0,00 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/46/054/102
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/46/054/102
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode 23/46/054/132
Dodatok č. 1 k Dohode 23/46/054/132 029/2023
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
23. Máj 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 022/2023
4,53 € Obec Stráne pod Tatrami Rastislav Mirga a Blažena Mirgová
23. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ
23/46/054/815 023/2023
6 850,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
15. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ
23/46/054/263 019/2023
3 288,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
15. Máj 2023
Úrazové poistenie UoZ
5190061864 020/2023
360,00 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1423 432 021/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Obec Stráne pod Tatrami
6. Apríl 2023
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 016/2023
70 000,00 € Obec Stráne pod Tatrami Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
6. Apríl 2023
Úrazové poistenie UoZ
5190060165 017/2023
100,00 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
6. Apríl 2023
Úrazové poistenie UoZ
5190060164 018/2023
200,00 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
4. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie
23/46/054/102 013/2023
5 990,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
4. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivačnej činnosti
23/46/054/132 014/2023
14 376,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
4. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 015/2023
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2022 11-1/2023
961 607,16 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
22. Marec 2023
Dodatok č. 3 k partnerskej dohode
Dodatok č. 3 k partnerskej dohode 012/2023
0,00 € Partneri uvedení v zmluve Obec Stráne pod Tatrami
15. Marec 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností zmluvných strán
Dohoda o postúpení práv a povinností zmluvných str
0,00 € Ing. Matúš Karas- certifikovaný audítor Obec Stráne pod Tatrami
15. Marec 2023
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 ku zmluve A/2221/02/2011 010/2023
162,00 € TOPSET Solutions s.r.o., 25B, 900 31 Stupava Obec Stráne pod Tatrami
15. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2022 11/2023
961 607,16 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
9. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Zmluva o dočasnom užívaní pozemku 004/2023
25,00 € Obec Stráne pod Tatrami Anton Oračko