Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Dodatok č. 3 ku ZMLUVE O DIELO č. 5/2022 zo dňa 14.03.2022
Dodatok č. 3 ku ZMLUVE O DIELO č. 5/2022 zo dňa 14
0,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
8. August 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 048/2023
78 398,05 € Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami Obec Stráne pod Tatrami
2. August 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z inf. sysému katastra nehnuteľností
2-203-0033-2023 044/2023
0,00 € Geografický a kartografický ústav Bratislava Obec Stráne pod Tatrami
18. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb 043/2023
1 200,00 € IVORY Slovakia, s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
12. Júl 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 40/2023
4,53 € Obec Stráne pod Tatrami Rastislav Mirga a Blažena Mirgová
12. Júl 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Mandátna zmluva na zabezp. procesu ver. obstaávan
4 200,00 € ABYS Slovakia, s. r. o., Ružová dolina 6, 810 00 Bratislava Obec Stráne pod Tatrami
12. Júl 2023
Dodatok č. 1/2023
Dodatok č. 1/2023 042/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
30. Jún 2023
Úrazové poistenie UoZ
5190062211 36/2023
450,00 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
30. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 37/2023
0,00 € Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami Obec Stráne pod Tatrami
30. Jún 2023
Dodatok č.2 k zmluve č. 8/2022/SZ
8/2022/SZ 39/2023
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Stráne pod Tatrami
30. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
01_2023/KO 38/2023
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Stráne pod Tatrami
7. Jún 2023
Dodatok č. 3 ku kupnej zmluve
Dodatok č. 3 ku kupnej zmluve 034/2023
0,00 € Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami Obec Stráne pod Tatrami
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní tovarov
Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní tovarov 035/2023
0,00 € Service Harmata s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
30. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Projektovej zmluve č. 1015/2021
Dodatok č. 3 k Projektovej zmluve č. 1015/2021 03
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvojaa informatizácie Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/46/054/263
Dodatok č. 1 k Dohode č.23/46/054/263 031/2023
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/46/054/815
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/46/054/815 032/2023
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve 033/2023
1 150,00 € Ing. Jaroslav Benko, Ulica sv. Juraja 5368/3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
24. Máj 2023
Zmluva o aktualizácií programov
tz2023-02-15mg1 024/2023
114,00 € TOPSET Solutions s.r.o., 25B, 900 31 Stupava Obec Stráne pod Tatrami
24. Máj 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 025/2023
3 600,00 € ABYS Slovakia, s. r. o., Ružová dolina 6, 810 00 Bratislava Obec Stráne pod Tatrami
24. Máj 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 026
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami