Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 113/2022
5 200,00 € Ing. arch. Dušan Marek- Architektornické štúdio ADM Obec Stráne pod Tatrami
9. December 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci 115/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
9. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. priostriedkov 116/2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. priostrie
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
9. December 2022
Zmluva o dielo
06R01-V02-1 117/2022
0,00 € PROAGE s. r. o., Hlavná 119, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
28. November 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 104/2022
13,50 € Ondrej Lešundák a manželka Lýdia Lešundáková Obec Stráne pod Tatrami
28. November 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 105/2022
339,43 € Ondrej Kostka a manželka Diana Kostková Obec Stráne pod Tatrami
28. November 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 108/2022
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Emilia Meinecke
28. November 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 107/2022
439,50 € Peter Oračko a manželka Dagmara Oračková Obec Stráne pod Tatrami
28. November 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 106/2022
292,50 € Ján Bačo a manželka Radomíra Bačová Obec Stráne pod Tatrami
28. November 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 109
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami
28. November 2022
Dohoda 22/46/010/12
22/46/010/12 110/2022
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2022
Zmluva o diele
303064/CS/EH/22 099/2022
1 877,56 € JOLLY JOKER, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2022
Zmluva o pripojení
24ZVS0000818616I 100/2022
0,00 € VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2022
Poistná zmluva pre poistenie majetku
4419016453 101/2022
367,16 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2022
Darovacia zmluva
KRHZ-PO-VO-285-013/2022 103/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Zmluva o dočasnom užívaní pozemku 102/2022
25,00 € Obec Stráne pod Tatrami Dávid Polhoš
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z311071CFK6 095/2022
10 416,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infoirmatizácie Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
2. November 2022
Dodatok č. 2/2022 k projektovej zmluve č. 1015/2021
3045/2022 096/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infoirmatizácie Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí elektrickej energie prostredníctvom predplatenej elektrickej energie
097/2022
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Július Badžo
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí elektrickej energie prostredníctvom predplatenej elektrickej energie
098/2022
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Anna Oračková