Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 15/2023 056/2023
2 657 000,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
21. Apríl 2022
Zmluva o dielo
zmluva o dielo 5/2022 - 033/2022
1 293 457,86 € ARPROG, akciová spoločnosť Obec Stráne pod Tatrami
15. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2022 11/2023
961 607,16 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2022 11-1/2023
961 607,16 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
15. Apríl 2024
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020-003972 zo dňa 25. januára 2021, názov projektu: „Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami“, kód projektu v ITMS2014+: „312061Y741“
D01_SEP-IMRK-2020-003972 20/2024
445 595,65 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
5. Júl 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpry športu
Z-2021/004-1 063/2022
350 000,00 € Fond na podporu športu Obec Stráne pod Tatrami
16. Október 2023
Dodatok č. 01
Dodatok č. 01 060/2023
197 265,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Stráne pod Tatrami
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/67 085/2022
196 507,02 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Stráne pod Tatrami
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003879
Do1_SEP-IMRK2-2020-003879 19/2024
100 704,05 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo
4909.2072023LMA 047/2022
82 516,57 € EUROVIA SK, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
8. August 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 048/2023
78 398,05 € Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami Obec Stráne pod Tatrami
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
11/2022 053/2022
71 975,02 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
6. Apríl 2023
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 016/2023
70 000,00 € Obec Stráne pod Tatrami Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
22. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP_IMRK-2022/004951 080/2022
67 207,84 € Ministerstvo práce. sociálnych vecí a rodiny SR Obec Stráne pod Tatrami
9. Apríl 2024
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 01 18/2024
61 752,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
17. Január 2024
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 02/2024
38 200,00 € Ing. Adrián Gallik, Športová 1264, 059 01 Spišská Belá Obec Stráne pod Tatrami
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb 03/2024
30 240,00 € PROAGE s. r. o., Hlavná 119, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
5. December 2023
Dodatok č. 5
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 5/2022 082/2023
23 199,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
17. Január 2024
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 01/2024
20 150,00 € Ivory Slovakia, s. r. o., Mlynská 938/23, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
8. August 2023
Dodatok č. 1 k mandatnej zmluve
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve 046/2023
14 400,00 € Ing. Jaroslav Benko, Ulica sv. Juraja 5368/3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami