Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2024
Zmluva o prenájme nabytového priestoru
Zmluva o prenájme nabytového priestoru 26/2024
30,00 € Obec Stráne pod Tatrami Efetta, s.r.o., MUDr Kuffová
10. Jún 2024
Úrazové poistenie
5190065210 25/2024
165,00 € Komunálna poisťovńa Obec Stráne pod Tatrami
30. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
142_161_2Pv 024/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
29. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2023 23/2024
0,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
27. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Zmluva o dočasnom užívaní pozemku 21/2024
25,00 € Obec Stráne pod Tatrami Michaela Pompová
27. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ
24/46/054/4653 22/2024
1 450,68 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003879
Do1_SEP-IMRK2-2020-003879 19/2024
100 704,05 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
15. Apríl 2024
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020-003972 zo dňa 25. januára 2021, názov projektu: „Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami“, kód projektu v ITMS2014+: „312061Y741“
D01_SEP-IMRK-2020-003972 20/2024
445 595,65 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
9. Apríl 2024
Dodatrok č. 5/2023 k projektovej zmluve 1015/2023
Dodatok č. 5/2023 16/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvojaa informatizácie Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
9. Apríl 2024
Úrazové poistenie
Úrazové poistenie 17/2024
675,00 € Komunálna poisťovńa Obec Stráne pod Tatrami, 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
9. Apríl 2024
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 01 18/2024
61 752,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
2. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ
24/46/054/4 15/2024
8 478,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami
28. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10/2023 13/2024
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Eduard Badžo
28. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
11/2023 14/2024
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Ivena Polhošová
19. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
04/2023 11/2024
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Kristína Compelová Zavadská
19. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
05/2023 12/2024
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Marcel Kuruc
18. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena 088/2023
0,00 € VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
13. Marec 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
49/161/24Pv 10/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
13. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o bežnom účte na dotácie 09/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
13. Marec 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 08/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami