Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 039/2022
0,00 € Ing. Jaroslav Benko, Ulica sv. Juraja 5368/3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
23. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2022/SZ
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2022/SZ
0,00 € Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Stráne pod Tatrami
23. Apríl 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
22/46/054/84
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
12. Máj 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
ZoP/2022/003 051/2022
0,00 € VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
31. Máj 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
311/161/22Pv
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
1. Jún 2022
Dodatok č. 1 k partnerskej dohode
Dodatok č. 1 k partnerskej dohode
0,00 € Partneri uvedení v zmluve Obec Stráne pod Tatrami
3. Jún 2022
Zmluva o pripojení
Zmluva o pripojení
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami
8. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
327/161/22Pv 057/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
8. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
328/161/22Pv 058/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
15. Jún 2022
Zmluva o dodaní tovarov
Zmluva o dodaní tovarov 059/2022
0,00 € Service Harmata s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
30. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 060
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami
30. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o bežnom účte na dotácie 061/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
30. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
352/161/22Pv
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
6. Júl 2022
Dodatok č. 1 k projektovej zmluve č. 1015/2021 064/2022
Dodatok č. 1 k projektovej zmluve č. 1015/2021 064
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infoirmatizácie Slovenskej republiky Obec Stráne pod Tatrami
12. Júl 2022
Dodatok č. 1 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku SCŠPP
Dodatok č. 1 065/2022
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
19. Júl 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS00008138995 069/2022
0,00 € VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
19. Júl 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS00008139009 068/2022
0,00 € VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
19. Júl 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS00008139017 067/2022
0,00 € VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
19. Júl 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS00008139025 066/2022
0,00 € VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
19. Júl 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
364/161/22Pv 070/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami