Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6520
5 800,00 € 3DOM projekt s. r. o. Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Dubinné
Z_SK_2023_6513
20,00 € Obec Dubinné Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Rokytov
Z_SK_2023_6548
71,00 € Obec Rokytov Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o dielo č.1843/ZoD/Atika - "Rozšírenie atiky pavilón B na ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove
z_sk_1843/ZoD/Atika
17 514,89 € BauTop, s.r.o. Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o dielo č.94/2023
z_6570_2023z
250,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o dielo č. 95/23
z_6555_2023_z
100,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6522
9 876,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6521
6 528,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o dielo č. 96/2023
z_6569_2023_z
100,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
13. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Bartošovce
Z_SK_2023_6504
35,00 € Obec Bartošovce Mesto Bardejov
13. December 2023
Zmluva o poskyt.dotácie č.97/23
z_6459_2023_z
500,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
12. December 2023
Darovacia zmluva č. 82/2023,CUKSTAV,s.r.o.BJ,Mikuláš
z_6341_2023_z
250,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
12. December 2023
Darovacia zmluva č. 85/2023,A-typ,s.r.o.Prešov,Mikuláš
z_6333_2023_z
500,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
12. December 2023
Zmluva o terminovanom úvere č. 1542/2023/UZ
OF 132023
1 700 000,00 € Všeobecná úverová banka Mesto Bardejov
12. December 2023
Zmluva o dielo
Vy/2023/6409
49 998,61 € SK JULIO s.r.o. Mesto Bardejov
12. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb externého.riadenia projektu _ Rozšírenie kapacity MŠ BNV
z_sk_4615/2023 ZoPS
17 280,00 € PROAGE, s.r.o. Mesto Bardejov
11. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6429_
1 383 864,08 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
11. December 2023
ZMLUVA č. 4649 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/4376/2023
75 842,39 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
11. December 2023
Zámenná zmluva.
sm/2023/2328
0,00 € Ivančová Dana, Mgr. Mesto Bardejov
11. December 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania
z_soc_2023_6176
0,00 € ETMOD, s.r.o. Mesto Bardejov