Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie, Partizán Bardejov - činnosť, štvrtá dotácia
z_sk_2023_2999-C
10 000,00 € Partizán Bardejov BŠK a.s. Mesto Bardejov
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie HK Bardejov - činnosť
z_sk_2023_6418
10 000,00 € Hokejový klub Bardejov o.z. Mesto Bardejov
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie Lyžiarsky klub Štart Bardejov - činnosť
z_sk_2023_6408
500,00 € Lyžiarsky klub Štart Bardejov Mesto Bardejov
5. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
sm/2023/1720 - II.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Bardejov
4. December 2023
Zmluva, o.z.Goralov žijúcich na Spiši
z_6389_2023_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
4. December 2023
Zml. o spolupráci ,č.89/2023
z_6404_2023_z
250,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
4. December 2023
Darovacia zm.Mikuláš,J.Cimbaľák
z_6405_2023_z
200,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
4. December 2023
Darovacia zmluva, Mikulášč. 88/2023
z_6406_2023_z
200,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
1. December 2023
Zmluva o dielo
Vy/2023/5864
49 439,70 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
1. December 2023
Kúpna zmluva
sm/2023/1060 - I.
376,46 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Bardejov
1. December 2023
Zmluva č.4644 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/4216/2023
83 139,43 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
1. December 2023
Zmluva č.4647 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/4273/2023
103 995,31 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
1. December 2023
Dodatok č. 2
vy/2023/6397/1
227 961,48 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. Mesto Bardejov
1. December 2023
Dodatok č. 2
vy/2023/6397
237 368,07 € Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. Mesto Bardejov
13. November 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o zabezpečení stravovania zo dňa 29.12.2014
z_soc_2023_1814a
0,00 € Aqua Prameň s.r.o. Mesto Bardejov
30. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Domaňovce
Z_SK_2023_6367
71,00 € Obec Domaňovce Mesto Bardejov
29. November 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-165
SP2023/4805
926 727,30 € Fond na podporu športu Mesto Bardejov
29. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Mikulášová
Z_SK_2023_6353
71,00 € Obec Mikulášová Mesto Bardejov
29. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Gerlachov
Z_SK_2023_6354
71,00 € Obec Mikulášová Mesto Bardejov
28. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Hrabovec
Z_SK_2023_6307
71,00 € Obec Hrabovec Mesto Bardejov