Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o poskt.dotácii č. 90/2023
z_6486_2023_z
1 100,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6415
108 310,16 € STAVBY BARDEJOV, s.r.o. Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6414
27 824,22 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6400
66 875,36 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3502/2023, KMG Laser - Delta Bardejov, podujatie
z_sk_2023_3502
1 000,00 € Klub modernej gymnastiky Laser-Delta Bardejov Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6428/2023, Cirkevná spojená škola, podujatie
z_sk_2023_6428
4 000,00 € Cirkevná spojená škola Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
z_soc_2023_6309
571,00 € Občianske združenie Bardejov-Mihaľov Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Krajná Poľana
Z_SK_2023_6490
71,00 € Obec Krajná Poľana Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Nižná Voľa
Z_SK_2023_6500
71,00 € Obec Nižná Voľa Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Buclovany
Z_SK_2023_6487
71,00 € Obec Buclovany Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Cigla
Z_SK_2023_6466
71,00 € Obec Cigla Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Gaboltov
Z_SK_2023_6489
25,00 € Obec Gaboltov Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Jasov
Z_SK_2023_6492
60,00 € Obec Jasov Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
z_soc_2023_5337
1 000,00 € Slovenský červený kríž, Územný spolok Svidník Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
z_soc_2023_4840
2 000,00 € Liga proti reumatizmu na Slovensku - Miestna pobočka Bardejov Mesto Bardejov
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 120/2023-A - HCM Bardejov
z_sk_2023_120-A
1 350,00 € HCM Bardejov Mesto Bardejov
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3500/2023-A - Volley elite academy
z_sk_2023_3500-A
2 650,00 € Volley Elite Academy Mesto Bardejov
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3881/2023 - Slovenský rybársky zväz - MO Bardejov
z_sk_2023_3881
400,00 € Slovenský rybársky zväz - MO Bardejov Mesto Bardejov
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.496/2023 - B - BKM Bardejov
z_sk_2023_496-B
2 750,00 € BKM Mesto Bardejov
6. December 2023
MŠ Gorkého - Vegetačná strecha na hospodárskej časti A pavilónoch "A" , "B" - doplňujúce práce
z_sk_2023_1520-A
39 728,93 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov