Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Breznička
Z_SK_2023_6292
71,00 € Obec Breznička Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Nižná Polianka
Z_SK_2023_6308
71,00 € Obec Nižná Polianka Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Vyšná Jedľová
Z_SK_2023_6251
71,00 € Obec Vyšná Jedľová Mesto Bardejov
23. November 2023
Darovacia zmluva - Dopr.staviteľstvo BJ
z_6290_2023_z
250,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
23. November 2023
Darovacia zmluva-PROJEKT REAL s.r.o.
z_6291_2023_z
200,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
23. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KZP-PO4-SC431-2021-68/CHP8
SP/2567/2023/1
0,00 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
23. November 2023
Darovacia zmluva,Charvát Strojárne a.s.BJ
z_6289_2023_z
300,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
23. November 2023
Zmluva,Ako na Vianoce-M.Jaroš
z_6318_2023_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
23. November 2023
Zmluva o dielo
z_sk_2023_6284
9 454,75 € TECORA s.r.o Mesto Bardejov
22. November 2023
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 800 401 6625
sm/2023/1597- VI.
277,48 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Bardejov
22. November 2023
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 800 401 7094
sm/2023/1597 - VII.
964,24 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Bardejov
20. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Hrabské
Z_SK_2023_6244
71,00 € Obec Hrabské Mesto Bardejov
20. November 2023
ZMLUVA č. 4643 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/4213/2023
197 442,09 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
20. November 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
sm/2023/1945 - III.
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Snakov
Z_SK_2023_6196
50,00 € Obecný úrad Snakov Mesto Bardejov
16. November 2023
Z M L U V A č. 4657 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/2023/04682
208 004,09 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
16. November 2023
Z M L U V A č. 4654 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/2023/04528
289 612,52 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolupráci,Divadlo Diva
z_6151_2023
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Lukov
Z_SK_2023_6205
71,00 € Obec Lukov Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Koprivnica
Z_SK_2023_6206
71,00 € Obec Koprivnica Mesto Bardejov