Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Varadka
Z_SK_2023_6203
71,00 € Obec Varadka Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Chotča
Z_SK_2023_6201
71,00 € Obec Chotča Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Jedlinka
Z_SK_2023_6208
71,00 € Obec Jedlinka Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Vyšný Orlík
Z_SK_2023_6202
71,00 € Obec Vyšný Orlík Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Kurov
Z_SK_2023_6227
71,00 € Obec Kurov Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Stročín
Z_SK_2023_6224
44,00 € Obec Stročín Mesto Bardejov
15. November 2023
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 800 400 0765
sm/2023/1597 - V.
14,83 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Bardejov
14. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Chmeľová
Z_SK_2023_6184
50,00 € Obec Chmeľová Mesto Bardejov
14. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Lukavica
Z_SK_2023_6183
71,00 € Obec Lukavica Mesto Bardejov
14. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Beloveža
Z_SK_2023_6182
71,00 € Obec Beloveža Mesto Bardejov
14. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Krivé
Z_SK_2023_6181
71,00 € Obec Krivé Mesto Bardejov
14. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Andrejová
Z_SK_2023_6180
71,00 € Obec Andrejová Mesto Bardejov
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Stebnícka Huta
Z_SK_2023_6143
60,00 € Obec Stebnícka Huta Mesto Bardejov
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Smilno
Z_SK_2023_6164
40,00 € Obec Smilno, Smilno č.194, 086 33 Zborov Mesto Bardejov
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Kríže
Z_SK_2023_6159
71,00 € Obec Kríže Mesto Bardejov
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Richvald
Z_SK_2023_6165
71,00 € Obec Richvald Mesto Bardejov
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Vyšná Polianka
Z_SK_2023_6167
71,00 € Obec Vyšná Polianka Mesto Bardejov
13. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo MŠ BNV
z_sk_2023/4615/D1 ZoD
0,00 € COPASTAV s.r.o. Mesto Bardejov
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Hertník
Z_SK_2023_6158
40,00 € Obec Hertník Mesto Bardejov
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Kurima
Z_SK_2023_6144
50,00 € Obec Kurima Mesto Bardejov