Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Richvald
Z_SK_2023_6165
71,00 € Obec Richvald Mesto Bardejov
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Vyšná Polianka
Z_SK_2023_6167
71,00 € Obec Vyšná Polianka Mesto Bardejov
13. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo MŠ BNV
z_sk_2023/4615/D1 ZoD
0,00 € COPASTAV s.r.o. Mesto Bardejov
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Hertník
Z_SK_2023_6158
40,00 € Obec Hertník Mesto Bardejov
13. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Kurima
Z_SK_2023_6144
50,00 € Obec Kurima Mesto Bardejov
9. November 2023
Zmluva o dielo PD ZŠ Komenského Modernizácia MIRRI
z_sk_6156/2023 PDZoD
52 680,00 € Belli s.r.o. Mesto Bardejov
2. November 2023
"DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BKQ3-72-74 zo dňa 07.11.2022 "
SP/2023/02606
211 307,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bardejov
27. Október 2023
Zmluva o zab. umeleckého vystúpenia
z_60452023_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služby PROAGE
z_sk_5813/2023_ZoPS PROAGE
12 600,00 € PROAGE, s.r.o. Mesto Bardejov
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Vy/2023/4009/2
0,00 € PEhAES, a.s. Mesto Bardejov
24. Október 2023
Mandátna zmluva
Vy/2023/5854
6 800,00 € Ing. Jozef Pavličko Mesto Bardejov
23. Október 2023
Zmluva o dielo
vy/2023/3965/1
478 496,15 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
SP/1959/2023
223 670,17 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
23. Október 2023
Zmluva o dielo
vy/2023/3965/2
825 000,00 € PRIMACHLAD, a.s. Mesto Bardejov
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SP/5341/2023
39 926,05 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
19. Október 2023
Dodatok č.46/2023
z_5919_2023
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
19. Október 2023
Zmluva č: AVF258/2023-1/2.3
z_5916_2023_z
2 438,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
17. Október 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BKQ3-72-74 zo dňa 07.11.2022
SP/2023)2606
211 307,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bardejov
14. Október 2023
ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ KONCERTU
2023/5886
0,00 € FUN Promotion s.r.o. Mesto Bardejov
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/114
SP/1911/2023/1
432 297,62 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov