Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Mikulášová
Z_SK_2023_6353
71,00 € Obec Mikulášová Mesto Bardejov
29. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Gerlachov
Z_SK_2023_6354
71,00 € Obec Mikulášová Mesto Bardejov
28. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Hrabovec
Z_SK_2023_6307
71,00 € Obec Hrabovec Mesto Bardejov
28. November 2023
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
sm/2023/2110
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Bardejov
27. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Šašová
Z_SK_2023_6321
71,00 € Obec Šašová Mesto Bardejov
27. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Ličartovce
Z_SK_2023_6320
71,00 € Obec Ličartovce Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Tarnov
Z_SK_2023_6160
71,00 € Obec Tarnov Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Komárov
Z_SK_2023_6269
71,00 € Obec Komárov Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Vlača
Z_SK_2023_6263
71,00 € Obec Vlača Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Zlaté
Z_SK_2023_6249
71,00 € Obec Zlaté Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Nižný Tvarožec
Z_SK_2023_6306
71,00 € Obec Nižný Tvarožec Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Janovce
Z_SK_2023_6262
71,00 € Obec Janovce Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Breznička
Z_SK_2023_6292
71,00 € Obec Breznička Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Nižná Polianka
Z_SK_2023_6308
71,00 € Obec Nižná Polianka Mesto Bardejov
24. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Vyšná Jedľová
Z_SK_2023_6251
71,00 € Obec Vyšná Jedľová Mesto Bardejov
23. November 2023
Darovacia zmluva - Dopr.staviteľstvo BJ
z_6290_2023_z
250,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
23. November 2023
Darovacia zmluva-PROJEKT REAL s.r.o.
z_6291_2023_z
200,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
23. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KZP-PO4-SC431-2021-68/CHP8
SP/2567/2023/1
0,00 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
23. November 2023
Darovacia zmluva,Charvát Strojárne a.s.BJ
z_6289_2023_z
300,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
23. November 2023
Zmluva,Ako na Vianoce-M.Jaroš
z_6318_2023_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov