Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zámenná zmluva.
sm/2023/2328
0,00 € Ivančová Dana, Mgr. Mesto Bardejov
11. December 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania
z_soc_2023_6176
0,00 € ETMOD, s.r.o. Mesto Bardejov
11. December 2023
Dohoda č. 23/34/010/75
z_soc_2023_55112
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Mesto Bardejov
11. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Hunkovce
Z_SK_2023_6372
60,00 € Obec Hunkovce Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6399
30 702,56 € STAVBY BARDEJOV, s.r.o. Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 112/2023_A, HBC Knights Bardejov - činnosť
z_sk_2023_112-A
1 350,00 € HBC KNIGHTS BARDEJOV Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskyt.dotácie č.92/23
z_6493_2023_z
750,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskyt.dotácie č.91/2023
z_6488_2023_z
500,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácia č. 3876/2023 - MARIRAM o.z.
z_sk_2023_3876
3 000,00 € MARIRAM Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskt.dotácii č. 90/2023
z_6486_2023_z
1 100,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6415
108 310,16 € STAVBY BARDEJOV, s.r.o. Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6414
27 824,22 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6400
66 875,36 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3502/2023, KMG Laser - Delta Bardejov, podujatie
z_sk_2023_3502
1 000,00 € Klub modernej gymnastiky Laser-Delta Bardejov Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6428/2023, Cirkevná spojená škola, podujatie
z_sk_2023_6428
4 000,00 € Cirkevná spojená škola Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
z_soc_2023_6309
571,00 € Občianske združenie Bardejov-Mihaľov Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Krajná Poľana
Z_SK_2023_6490
71,00 € Obec Krajná Poľana Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Nižná Voľa
Z_SK_2023_6500
71,00 € Obec Nižná Voľa Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Buclovany
Z_SK_2023_6487
71,00 € Obec Buclovany Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Cigla
Z_SK_2023_6466
71,00 € Obec Cigla Mesto Bardejov