Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva o nakladaní s odpadmi UCO2023/OL2159
ŽP 6503/2023
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Mesto Bardejov
22. December 2023
Kúpna zmluva
sm/2021/2560 - IV.
4 469,60 € Gmitter Ján Mesto Bardejov
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskyt. soc. služby
z_soc_6423_2023
935,00 € Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Mesto Bardejov
22. December 2023
Zmluva o dielo č. 97/2023
z_6664_2023_z
1 000,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
22. December 2023
Kúpna zmluva
sm/2021/2560 - V.
2 920,67 € Pavlišáková Margita Mesto Bardejov
20. December 2023
Kúpna zmluva
ŽP 6635/2023
55 680,00 € KATIS s.r.o. Mesto Bardejov
19. December 2023
Kúpna zmluva
sm/2023/4655
2 112,00 € Snak Jozef Mesto Bardejov
19. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Vyšný Kručov
Z_SK_2023_6579
71,00 € Obec Vyšný Kručov Mesto Bardejov
19. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6417
80 268,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Mesto Bardejov
19. December 2023
Dodatok č1 k ZoD PD ZŠ Komenského _ MIRRI
z_sk_6158/2023_PDZoDD1
6 840,00 € Belli s.r.o. Mesto Bardejov
18. December 2023
Kúpna zmluva
sm/2021/2560 - III.
9 084,16 € Gumanová Margita Mesto Bardejov
18. December 2023
Kúpna zmluva
sm/2021/2560 - I.
17 105,28 € Vaľková Marta, JUDr. Mesto Bardejov
18. December 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 4650 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/4418/2023 /1
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
15. December 2023
Zmluva o dielo č. 86/2023,Vianočné trhy
z_6535_2023_z
650,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
15. December 2023
Zmluva o dielo č. 93/2023,Vianočné trhy
z_6536_2023_z
150,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
15. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
sm/2023/3084
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Bardejov
15. December 2023
Kúpna zmluva.
sm/2023/4886
7 480,00 € SCOMA, a.s. Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6519
9 200,00 € 3DOM projekt s. r. o. Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6520
5 800,00 € 3DOM projekt s. r. o. Mesto Bardejov
14. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Dubinné
Z_SK_2023_6513
20,00 € Obec Dubinné Mesto Bardejov