Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
z_soc_2024_3650
10 000,00 € Arcidiecézna charita Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0831 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
svv_28899_2024_z
3 000,00 € Dobr.PO SR Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Vy/2024/4406
8 640,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Vy/2024/4408
9 000,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
z_soc_2024_90
11 904,00 € ICHTHYS n.o. Mesto Bardejov
2. Apríl 2024
Zmluva o dielo
kcd/2024/4379
7 560,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
28. Marec 2024
Nájomná zmluva
sm/2023/326
1,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Bardejov
27. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 96/6/2024/ závod BJ
sm/2023/1341 - M
1,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Bardejov
27. Marec 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o zverení majetku do správy
sm/2024/523 I. D
0,00 € BAPOS m.p. Mesto Bardejov
27. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 97/7/2024/závod BJ
sm/2023/1341 -M-I.
1,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Bardejov
27. Marec 2024
Mandátna zmluva- Dodatok č. 1
Vy/2024/3721/2
0,00 € PROJEKT REAL, s.r.o. Mesto Bardejov
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Externý manažment „Zníženie energetických nákladov na prevádzku “telocvične“ pri ZŠ Komenského 23 v Bardejove“
z_sk_2914/2024_ZoPS_EM
7 200,00 € Energia plus s.r.o. Mesto Bardejov
27. Marec 2024
Mandátna zmluva: Stavebný dozor počas realizácie stavby: Zníženie energetických nákladov na prevádzku “telocvične“ pri ZŠ Komenského 23 v Bardejove
z_sk_2914/2024_MZ_SD
6 600,00 € Kapec Milan Mesto Bardejov
26. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 96/6/2024/ závod BJ
sm/2023/1341
1,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Bardejov
26. Marec 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 206/14/2024
Vy/2024/209
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Bardejov
26. Marec 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 207/15/2024
Vy/2024/209/1
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Bardejov
26. Marec 2024
Zmluva o dielo č.7/2024
z_4330_2024_z
300,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
Vy/2024/3725
214 065,61 € SAGANSPORT s.r.o. Mesto Bardejov
25. Marec 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
sm/2024/1719
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Bardejov
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
z_soc_2024_2889
93 998,78 € TOPCONTROL s.r.o. Mesto Bardejov