Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č.12/24, pomoc.divadlo
z_4605_2024_z
30,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č.13/24, pomoc.divadlo
z_4606_2024_z
30,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo
kcd/2024/4381
13 200,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo
kcd/2024/4382
20 580,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode akcií
sm/2024/357
2 673 755,36 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Bardejov
8. Apríl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
sm/2024/357 I.
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Bardejov
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie č. 8/24,Bardaf
z_4429_2024_z
3 000,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
8. Apríl 2024
Zml.o zabezp.kult.podujatia 32.Organové dni J. Grešáka
z_4446_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo
kcd/2024/4381_
13 200,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo
kcd/2024/4382_
20 580,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
5. Apríl 2024
Dohoda o úhrade služieb, ost. nákladov a DPH
sm/2024/502 D I.
231,60 € BARDBYT, s.r.o. Mesto Bardejov
5. Apríl 2024
Zmluva o poskyt.dotácie č. 11/2024, BTV
z_4432_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
5. Apríl 2024
Zmluva o poskyt.dotácií Okres.knižnica D.Gutgesela
z_4431_2024_z
1 000,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Dodatok č.6 k zmluve o službách
kcd/2024/4391
0,00 € SAD Prešov, a.s. Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo
kcd/2024/4380
7 980,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
z_soc_2024_91
6 144,00 € ADM, n.o. Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
z_soc_2024_3650
10 000,00 € Arcidiecézna charita Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0831 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
svv_28899_2024_z
3 000,00 € Dobr.PO SR Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Vy/2024/4406
8 640,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Vy/2024/4408
9 000,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov