Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o nájme
sm/2024/6495
1,00 € Občianske združenie Bardejov-Mihaľov Mesto Bardejov
13. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.12.2023
ŽP 2727/2024
0,00 € KATIS s.r.o. Mesto Bardejov
9. Február 2024
Zmluva o dieloč.6/2024 Vyvodzene kačura
z_3777_2024_z
100,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
9. Február 2024
Zmluva o odohraní divad.predstavenia,Klimaktérium2
z_3761_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
8. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
ŽP 5793/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Bardejov
8. Február 2024
Zmluva o dielo č. 3/2024 Vyvodzene kačura
z_3739_2024_z
100,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
7. Február 2024
Dodatok č. 30 k Nájomnej zmluve zo dňa 10.05.2005 o prenájme energetických zariadení Mesta Bardejov
sm/2024/501 D
0,00 € BARDTERM,s.r.o. Mesto Bardejov
7. Február 2024
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 17.10.2022 SD - MŠ BNV
z_sk-2024/2220 MZ-SD/D1
0,00 € Kapec Milan Mesto Bardejov
7. Február 2024
Zmluva o dielo č. 5/2024,Vyvodzene kačura
z_3737_2024_z
500,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
7. Február 2024
Zmluva o dielo č.4/2024,Vyvodzene kačura
z_3736_2024_z
200,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
7. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/114
SP/1690/2024
418 297,11 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
2. Február 2024
Zmluva o dielo
kcd/2023/6693
35 400,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
2. Február 2024
Kúpna zmluva
sm/2024/1485
374,00 € Karašinský Ján Mesto Bardejov
2. Február 2024
ZMLUVA č. 4669 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/3197/2024
268 637,79 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
2. Február 2024
ZMLUVA č. 4656 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/2907/2024
22 240,86 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
2. Február 2024
ZMLUVA č. 4652 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/2875/2024
228 184,01 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
2. Február 2024
ZMLUVA č. 4662 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/5018/2023
67 085,39 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
2. Február 2024
Zmluva o dielo
kcd/2023/6694
82 536,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
1. Február 2024
Zmluva o dielo
vy/2024/206
19 500,00 € Stavoprojekt, s.r.o. Mesto Bardejov
1. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie mjetku a zodpovednosti
sm/2024/1428
431,47 € KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Mesto Bardejov