Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
ZMLUVA č. 4652 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/2875/2024
228 184,01 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
2. Február 2024
ZMLUVA č. 4662 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/5018/2023
67 085,39 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
2. Február 2024
Zmluva o dielo
kcd/2023/6694
82 536,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
1. Február 2024
Zmluva o dielo
vy/2024/206
19 500,00 € Stavoprojekt, s.r.o. Mesto Bardejov
1. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie mjetku a zodpovednosti
sm/2024/1428
431,47 € KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Mesto Bardejov
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci 2/24
z_3644_2024_z
60,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
31. Január 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Mesto Stropkov
Z_SK_2024_439
71,00 € Mesto Stropkov Mesto Bardejov
30. Január 2024
Poistná zmluva Biznis Plus 8093340026
sm/2023/1597 - X.
349,69 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Bardejov
30. Január 2024
Zmluva o PPM pre Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská nová Ves.
z_sk_PPM_4615/2023_0088
431 355,76 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Mesto Bardejov
26. Január 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Fričkovce
Z_SK_2024_364
40,00 € Obec Fričkovce Mesto Bardejov
26. Január 2024
Kúpna zmluva.
sm/2023/1884
12 732,32 € Hobrok Mária, MUDr. Mesto Bardejov
23. Január 2024
Zmluva divadlo Silné reči
z_358_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
23. Január 2024
Zmluva divadlo komédia Milenec
z_363_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
22. Január 2024
Dodatok č. 9 k poistnej zmluve č. 800 400 0765
sm/2023/1597 - IX.
3 290,72 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Bardejov
22. Január 2024
Kúpna zmluva
sm/2023/5178
15 894,00 € HEXIM, s.r.o. Mesto Bardejov
19. Január 2024
Dodatok k zmluve oo poskytovaní služieb
Z_2024_2089_z
497,50 € Bardejovské Kúpele,a.s. Mesto Bardejov
18. Január 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov
sm/2023/583 D-I.
70 702,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Mesto Bardejov
18. Január 2024
Dohoda o urovnaní SOZA-ODJG
z_312_2024_z
124,80 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
18. Január 2024
Dohoda o urovnaní SOZA - B.jarmok
z_311_2024_z
624,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
17. Január 2024
Zmluva o dielo č.1/2024 Novoroč.koncert
z_293_2024
500,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov