Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zml.o spolupráci č.28/2024,Par.preteky
z_4785_2024_z
200,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
2. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č.27/2024
z_4784_2024_z
200,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
2. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č.29/2024,Parkúrové skákanie
z_4791_2024_z
200,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
2. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva SOZA
z_4764_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 25/2024,Oslavy 1.máj
z_4754_2024_z
250,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
29. Apríl 2024
Dohoda č. 24/34/054/846 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS
z_soc_2024_4738
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č.22/2024,Medz.mal.plenér
z_4687_2024_z
150,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č.20/2024,Medz.mal.plenér
z_4690_2024_z
150,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zml.o spolupráci č. 21/2024, Medz.mal.plenér
z_4689_2024_z
150,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zml.o spolupráci č. 18/2024, Medz.mal.plenér
z_4691_2024_z
150,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zml.o spolupráci č. 14/2024,Medz.mal.plenér
z_4694_2024_z
200,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zml. o spolupráci č. 16/2024,Medz.mal.plenér
z_4695_2024_z
150,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zml. o spolupráci.č.15/2024,Medz.,mal. plenér
z_4699_2024_z
150,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zml.o spolupráci č.17/2024, Medz.mal.plenér
z_4701_2024_z
150,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 19/2024,Medz.mal.plenér
z_4693_2024_z
150,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupr.č.24/2024
z_4705_2024_z
30,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č.23/2024
z_4706_2024_z
30,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
24. Apríl 2024
ZoD PD ZŠ a MŠ Pod Paierňou
z_sk_ZoD_PD_ZŠ Pod_Pap
49 560,00 € Beeli s.r.o. Mesto Bardejov
24. Apríl 2024
Zmluva o podaní umel.vystúpenia-Rytmus
z_4708_2024_z
13 200,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
ŽP 4537/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Bardejov