Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov
sm/2023/583 D-I.
70 702,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Mesto Bardejov
18. Január 2024
Dohoda o urovnaní SOZA-ODJG
z_312_2024_z
124,80 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
18. Január 2024
Dohoda o urovnaní SOZA - B.jarmok
z_311_2024_z
624,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
17. Január 2024
Zmluva o dielo č.1/2024 Novoroč.koncert
z_293_2024
500,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
15. Január 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Kružlov
Z_SK_2023_6268
60,00 € Obec Kružlov Mesto Bardejov
15. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40/43
SP/1722/2023
221 296,20 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
12. Január 2024
Zml. o zabezp. umeleckého vystúpenia,divadlo Let č.124
z_184_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
10. Január 2024
Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
OF 2/2024
1 800,00 € HIREKON, s.r.o. Mesto Bardejov
10. Január 2024
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
OF 1/2024
4 850,00 € HIREKON, s.r.o. Mesto Bardejov
10. Január 2024
Dohoda o úhrade nájomného č.1037/16 MK
z_180_2024
936,96 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
10. Január 2024
Dohoda o úhrade nájomného č. 1040/16 OK
z_181_2024_z
749,76 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
10. Január 2024
Dodatok č. 4 k zml.o nájme č. 1035/15 kino
z_182_2024_z
45 328,80 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
10. Január 2024
Dohoda o úhrade nájomného č. 1039/16 OK
z_186_2024_z
1 685,76 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
9. Január 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Malcov
Z_SK_2024_101
71,00 € Obec Malcov Mesto Bardejov
8. Január 2024
Kolektívna zmluva - Mesto Bardejov a ZO OZ PŠaV
Z_SK_2023_3283
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri materských školách Mesta Bardejov Mesto Bardejov
4. Január 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Vaniškovce
Z_SK_2024_7
25,00 € Obec Vaniškovce Mesto Bardejov
4. Január 2024
Dodatok č. 1 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 4/2021/7.7 na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočt
Dodatok c.1 k PZ c. 4-2021-7.7 ACC01P01
170 160,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Bardejov
4. Január 2024
Dodatok č.3 k Zml.o poskyt.dotácie BTS,s.r.o.
z_12024_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
4. Január 2024
Poistan zmluva Biznis Plus
sm/2023/1597 VII.
0,00 € RENOMIA, s.r.o. Mesto Bardejov
3. Január 2024
Kúpna zmluva
sm/2023/4435
6 548,85 € Grus Miroslav, Ing. Mesto Bardejov