Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o poskyt.dotácie č.97/23
z_6459_2023_z
500,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
12. December 2023
Darovacia zmluva č. 82/2023,CUKSTAV,s.r.o.BJ,Mikuláš
z_6341_2023_z
250,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
12. December 2023
Darovacia zmluva č. 85/2023,A-typ,s.r.o.Prešov,Mikuláš
z_6333_2023_z
500,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
12. December 2023
Zmluva o terminovanom úvere č. 1542/2023/UZ
OF 132023
1 700 000,00 € Všeobecná úverová banka Mesto Bardejov
12. December 2023
Zmluva o dielo
Vy/2023/6409
49 998,61 € SK JULIO s.r.o. Mesto Bardejov
12. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb externého.riadenia projektu _ Rozšírenie kapacity MŠ BNV
z_sk_4615/2023 ZoPS
17 280,00 € PROAGE, s.r.o. Mesto Bardejov
11. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6429_
1 383 864,08 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
11. December 2023
ZMLUVA č. 4649 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/4376/2023
75 842,39 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
11. December 2023
Zámenná zmluva.
sm/2023/2328
0,00 € Ivančová Dana, Mgr. Mesto Bardejov
11. December 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania
z_soc_2023_6176
0,00 € ETMOD, s.r.o. Mesto Bardejov
11. December 2023
Dohoda č. 23/34/010/75
z_soc_2023_55112
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Mesto Bardejov
11. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Hunkovce
Z_SK_2023_6372
60,00 € Obec Hunkovce Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6399
30 702,56 € STAVBY BARDEJOV, s.r.o. Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 112/2023_A, HBC Knights Bardejov - činnosť
z_sk_2023_112-A
1 350,00 € HBC KNIGHTS BARDEJOV Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskyt.dotácie č.92/23
z_6493_2023_z
750,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskyt.dotácie č.91/2023
z_6488_2023_z
500,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácia č. 3876/2023 - MARIRAM o.z.
z_sk_2023_3876
3 000,00 € MARIRAM Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o poskt.dotácii č. 90/2023
z_6486_2023_z
1 100,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6415
108 310,16 € STAVBY BARDEJOV, s.r.o. Mesto Bardejov
8. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6414
27 824,22 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov