Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Z M L U V A č. 4654 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/2023/04528
289 612,52 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolupráci,Divadlo Diva
z_6151_2023
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Lukov
Z_SK_2023_6205
71,00 € Obec Lukov Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Koprivnica
Z_SK_2023_6206
71,00 € Obec Koprivnica Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Kučín
Z_SK_2023_6226
71,00 € Obec Kučín Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Petrová
Z_SK_2023_6223
71,00 € Obecný úrad Petrova Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Trstené pri Hornáde
Z_SK_2023_6204
40,00 € Obec Trstené pri Hornáde Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Lenartov
Z_SK_2023_6200
71,00 € Obec Lenartov Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Osikov
Z_SK_2023_6207
40,00 € Obec Osikov Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Varadka
Z_SK_2023_6203
71,00 € Obec Varadka Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Chotča
Z_SK_2023_6201
71,00 € Obec Chotča Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Jedlinka
Z_SK_2023_6208
71,00 € Obec Jedlinka Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Vyšný Orlík
Z_SK_2023_6202
71,00 € Obec Vyšný Orlík Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Kurov
Z_SK_2023_6227
71,00 € Obec Kurov Mesto Bardejov
16. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Stročín
Z_SK_2023_6224
44,00 € Obec Stročín Mesto Bardejov
15. November 2023
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 800 400 0765
sm/2023/1597 - V.
14,83 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Bardejov
14. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Chmeľová
Z_SK_2023_6184
50,00 € Obec Chmeľová Mesto Bardejov
14. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Lukavica
Z_SK_2023_6183
71,00 € Obec Lukavica Mesto Bardejov
14. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Beloveža
Z_SK_2023_6182
71,00 € Obec Beloveža Mesto Bardejov
14. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Krivé
Z_SK_2023_6181
71,00 € Obec Krivé Mesto Bardejov