Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode akcií
sm/2024/357
2 673 755,36 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Bardejov
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 017/02I02-29-V01/2023
SP/5410/2023
2 526 565,66 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Bardejov
11. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Vy/2024/3721/1
2 024 239,72 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
22. Február 2024
Zmluva o dielo
Vy/2024/3721
1 761 252,52 € CUKSTAV,s.r.o Mesto Bardejov
12. December 2023
Zmluva o terminovanom úvere č. 1542/2023/UZ
OF 132023
1 700 000,00 € Všeobecná úverová banka Mesto Bardejov
29. Apríl 2022
Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžnikovy v sume,mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca.
OF 10/2022
1 600 000,00 € Slovenská sporitelňa, a.s. Mesto Bardejov
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/4858
1 541 447,33 € SK JULIO s.r.o. Mesto Bardejov
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
z_soc_2023_1398-M_ODFSS
1 481 184,00 € Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Bardejov
11. December 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/6429_
1 383 864,08 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
12. Apríl 2022
Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov
SP/2990/2022
1 263 070,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bardejov
30. Jún 2022
Zmluva o dielo
kcd/2022/4257
1 253 850,42 € SK JULIO s.r.o. Mesto Bardejov
9. November 2022
Zmluva o dielo
kcd/2022/5534
1 077 367,25 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
12. Apríl 2022
Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.
SP/2965/2022
1 010 143,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bardejov
14. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-z-302041BCYá-431-65 zo dňa 04.04.2022
SP/2077/2023
1 010 143,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bardejov
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BTW3
z_sk_2022_1325/1_ZNFP
1 000 000,00 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
29. November 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-165
SP2023/4805
926 727,30 € Fond na podporu športu Mesto Bardejov
5. Máj 2022
Zmluva o dielo
vy/2022/3659
922 788,66 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BXM2
z_sk_2022_1325/2_ZNFP
912 105,12 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
13. Február 2023
Zmluva o poskytovaní fiinančných prostriiedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
OF 1/2023
904 412,00 € Košická arcidiecéza Mesto Bardejov
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, projekt: Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove
z_sk_2022_2226_ZNFP
900 575,03 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov