Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. 231237 08U03
zp2727/2024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
12. Marec 2024
Zmluva o dielo
kcd/2024/4030
151 233,66 € SK JULIO s. r. o. Mesto Bardejov
12. Marec 2024
Zmluva o dielo
kcd/2024/4031
173 563,97 € SK JULIO s.r.o. Mesto Bardejov
12. Marec 2024
Zmluva č.231237 08U03 o poskytnutí podpory z Environmenálneho fondu formou dotácie
ŽP 3903/2023
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
12. Marec 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. 231237 08U03
ŽP 2727/2024,
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
11. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Vy/2024/3721/1
2 024 239,72 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
11. Marec 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov
sm/2024/563 D
73 636,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Mesto Bardejov
11. Marec 2024
Zmluva o vystúpení Cliff Stevens trio (USA)/ Eric Clapton Tribute
z_411/2024_z
1 300,00 € LACHOUT Vladimír Mesto Bardejov
5. Marec 2024
Zmluva o spolupráci, divadlo Dokonalé dieťa
z_4052_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
5. Marec 2024
Zmluva - koncert FRAGILE,Mária Čírová
z_4061_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
4. Marec 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
sm/2024/3113
679 326,53 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 017/02I02-29-V01/2023
SP/5410/2023
2 526 565,66 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Bardejov
22. Február 2024
Zmluva o dielo
Vy/2024/3721
1 761 252,52 € CUKSTAV,s.r.o Mesto Bardejov
22. Február 2024
Darovacia zmluva
sm/2023/6011
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Mesto Bardejov
21. Február 2024
zmluva o buducej zmluve
852963/2024
0,00 € FOKUS Bardejov, s.r.o. Mesto Bardejov
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - Podpora verejnmoprospešných činnosti na letnom kúpalisku a športovom areáli Mesta Bardejov pre rok 2024
z_sk_2024_3344
240 000,00 € Športový klub Partizán Bardejov Mesto Bardejov
15. Február 2024
Zmluva o nájme
sm/2024/6495
1,00 € Občianske združenie Bardejov-Mihaľov Mesto Bardejov
13. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.12.2023
ŽP 2727/2024
0,00 € KATIS s.r.o. Mesto Bardejov
9. Február 2024
Zmluva o dieloč.6/2024 Vyvodzene kačura
z_3777_2024_z
100,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
9. Február 2024
Zmluva o odohraní divad.predstavenia,Klimaktérium2
z_3761_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov