Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2024
Kúpna zmluva
sm/2024/4261 D
1,00 € 2J Invest s.r.o. Mesto Bardejov
24. Jún 2024
Zml. o vytv.umelec.výkonu,B.jarmok,Rico Sanchez,Gipsy Kings Party
z_5300_2024_z
12 000,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
24. Jún 2024
Zml.o zab.vystúpenia,divadlo Na koho to sl.padne
z_5319_2024_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
24. Jún 2024
Zmluva o zab.umel.výkonu,Hel.oči,B.jarmok
z_5261_z2024_z
7 000,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
21. Jún 2024
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č.8004017589
sm/2024/1428 II.
327,40 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Bardejov
21. Jún 2024
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1
sm/2024/1428 III.
125,83 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Bardejov
19. Jún 2024
Zmluva o umeleckom výkone,Rol.hry
z_5284_2024_z
5 000,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
19. Jún 2024
Zml.o zab.um.výkonu, Hel.oči, B.jarmok
z_5261_2024_z
7 000,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
z_soc_2024_3948
3 305,00 € Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Mesto Bardejov
14. Jún 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
z_5200_2024_z
0,00 € Občianske združenie Divadlo komédie Mesto Bardejov
14. Jún 2024
Zmluva o vytvorení (podaní) umeleckého výkonu
z_5216_2024_z
1 500,00 € Mgr. Slavka Tkáčová Mesto Bardejov
12. Jún 2024
Nájomná zmluva
sm/2024/3940
96,00 € Kravčík Frederik Mesto Bardejov
7. Jún 2024
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva,grafický návrh erbu
z_5150_2024_z
350,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
7. Jún 2024
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva, grafický návrh erbu
z_5155_2024_z
350,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
7. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
kcd/2024/5152
200,00 € Grega Martin, Mgr. Mesto Bardejov
6. Jún 2024
Zámenná zmluva
sm/3050/2024
2 092,44 € Žofčinová Martina Mesto Bardejov
6. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023- jún 2024
Z_SK_2024_101_D
50,00 € Obec Malcov Mesto Bardejov
6. Jún 2024
Nájomná zmluva
sm/2024/2908
210,00 € Valengová Žaneta Mesto Bardejov
6. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40/47
SP/1574/2024
0,00 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
5. Jún 2024
Kúpna zmluva
sm/2024/2033
480,00 € Patkaň Jozef, Mgr. Mesto Bardejov