Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
kcd/2023/5647
0,00 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
22. September 2023
Zmluva o odohraní div.predst.
z_5578_2023_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
21. September 2023
Kúpna zmluva
sm/2023/4377- I.
44 330,00 € BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. Mesto Bardejov
20. September 2023
Zmluva o dielo
Vy/2023/5263
18 000,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
20. September 2023
Zmluva o uskutočnení výučby anglického jazyka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2023/2024
Z_SK_2023_5609
9,50 € SKORÉ ZAČIATKY, spol. s.r.o. Mesto Bardejov
20. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_012 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
z_sk_2023_012_NIVAM
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Bardejov
19. September 2023
Zmluva č. 6513/2022
z_soc_2022_6513
1 947,00 € Arcidiecézna charita KE Mesto Bardejov
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6513/2022
z_soc_2022_6513a
0,00 € Arcidiecézna charita KE Mesto Bardejov
14. September 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
kcd/2023/5548
36 000,00 € A-typ archit.ateliér s.r.o. Mesto Bardejov
14. September 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zverení majetku do správy - Karanténna stanica Lukavica
sm/2023/327 D
0,00 € BAPOS m.p. Mesto Bardejov
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - Ťačevská 22
ŽP 4757/2023
3 615,00 € SPRAVBYT, s.r.o. Mesto Bardejov
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - ul. Grešáka 10-13
ŽP 4768/2023
5 000,00 € SPRAVBYT, s.r.o. Mesto Bardejov
12. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5483/2022
z_soc_2022_5483a
31 659,00 € Sociálny dom ANTIC n.o. Bardejov Mesto Bardejov
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - Basketbalový klub mládeže v Bardejov - činnosť - druhá dotácia
z_sk_2023_496-A
3 000,00 € BKM Mesto Bardejov
8. September 2023
Zmluva o spolupráci č. 79/2023
z_5513_2023_z
60,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
6. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5484/2022
z_soc_2022_5484a
7 080,00 € ADM, n.o. Mesto Bardejov
5. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
sm/2023/2339 I.
0,00 € Gajdoš Martin Mesto Bardejov
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
sm/2023/976
530,84 € Advokátska kancelária, JUDr. Peter Kerecman, s.r.o. Mesto Bardejov
5. September 2023
Zmluva o dielo
Vy/2023/5253
9 500,00 € Ing.Michal Pálka Mesto Bardejov
5. September 2023
O poskytovaní služieb
3693-1/2023/ri
66 960,00 € EMM, spol. s r.o. Mesto Bardejov