Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Nájomná zmluva
sm/2024/5124
1,00 € Náš Bardejov Mesto Bardejov
10. Júl 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
sm/2024/1719 - III.
59,20 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Bardejov
9. Júl 2024
Dodatok č. 30/B k nájomnej zmluve zo dňa 10.05.2005
sm/2024/501 D III.
240 000,00 € BARDTERM,s.r.o. Mesto Bardejov
9. Júl 2024
ZMLUVA č. 4648 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/4278/2023
158 197,37 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
9. Júl 2024
Zmluva č. 401/2024/OPR o poskytnutí dotácie
z_5520_2024
5 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Bardejov
8. Júl 2024
Zmluva o dielo
kcd/2024/5350
37 466,03 € SK JULIO s. r. o. Mesto Bardejov
3. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP OPKZP-PO1-SC111-2017-32/75
SP/598/2024
0,00 € Ministerstvo ŽP SR Mesto Bardejov
3. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
sm/2024/2367 D
0,00 € JAS-MARKETING, spol. s r.o. Mesto Bardejov
3. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
sm/2024/2290 D
0,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Mesto Bardejov
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - Judo Club Bardejov - podujatie
z_sk_2024_407
1 000,00 € OZ JC Bardejov Mesto Bardejov
2. Júl 2024
Kúpna zmluva
sm/2024/3795
3 894,00 € Lenk Marián Mesto Bardejov
2. Júl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
sm/2024/1719 - II.
23,23 € PARE s. r. o. Mesto Bardejov
1. Júl 2024
Dodatok č.2 k Zmule o dielo zo dňa 18.07.2023 MŠ BNV
z_sk_ZoD_Dč2_MŠ BNV
47 661,12 € COPASTAV s.r.o. Mesto Bardejov
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci, Kandráčovci,B.jarmok
z_5416_2024_z
10 000,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
28. Jún 2024
Smlouva o hud.produkce,Czechomor, B.jarmok
z_5417_2024_z
8 900,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č.35/2024,ODJG
z_5415_2024_z
80,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
27. Jún 2024
Zmluva o dielo
Vy/2024/5234
14 940,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Mesto Bardejov
27. Jún 2024
Zmluva o dielo
Vy/2024/5247
18 888,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Mesto Bardejov
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie HK Bardejov
Z_SK_2024_5343
10 000,00 € Hokejový klub Bardejov o.z. Mesto Bardejov
25. Jún 2024
Kúpna zmluva
sm/2024/4261 D
1,00 € 2J Invest s.r.o. Mesto Bardejov