Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-89/2023
30,00 € Mária Kunštárová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-121/2023
30,00 € Vlasta Zaťková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
4. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2b-9/2023
1 116,36 € Vlasta Kováčová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
4. December 2023
Nájomná zmluva
1c-6/2023
660,00 € GRAUS s.r.o., A. Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar nad Hronom Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
1. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-4/2023
70,00 € Milan Textóris Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
9. November 2023
Zmluva o nájme miesta na umiestnenie PtP spoja
9-1/2023
113,09 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-117/2023
30,00 € Mária Tibenská Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-116/2023
70,61 € Viera Haasová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. November 2023
Zmluva č. MKB23047 o poskytovaní konzultačných služieb pri realizácii kybernetickej bezpečnosti
3c-10/2023
2 880,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
2f-34/2023
236,70 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 5/2023 zo dňa 29.05.2023
D1_2b-5/2023
2 087,28 € Ľudevít Fonod Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 22/2019 zo dňa 27.11.2019
D5_2b-22/2019
3 634,92 € Ivica Kuzmová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 23/2019 zo dňa 28.11.2019
D5_2b-23/2019
2 232,72 € Kamila Rýsová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. November 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 7/2018 zo dňa 23.05.2018
D6_2b-7/2018
2 087,28 € Iveta Rechtoríková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. November 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 1/2018 zo dňa 30.05.2018
D6_2b-1/2018
2 207,28 € Anna Benianová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
27. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
1
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
27. November 2023
Zmluva o skladovaní
1d-12/2023
6,00 € Miroslav Semerád FY ROOP, A. H. Škultétyho 308/33, 990 01 Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
23. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-120/2023
30,00 € Gejza Bogdány Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-119/2023
50,00 € Pavel Tóth Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-103/2023
70,00 € Milena Mazúchová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3