Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-59/2024
30,00 € Valéria Vagáneková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
9. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-5/2024
30,00 € Viera Demikátová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-67/2024
70,00 € Mária Heligmanová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-64/2024
70,00 € Mária Janíčková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-47/2024
70,00 € Valéria Vagáneková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-54/2024
70,00 € Eva Krahulcová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
13. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-25/2024
70,00 € Peter Ivanič Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-72/2024
30,00 € MVDr. Tristan Tuschl Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-71/2024
70,00 € Ján Ďurov Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-70/2024
50,00 € Daša Kováčová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 22/2018 zo dňa 24.05.2018
D7_2b-22/2018
3 410,16 € Ondrej Staník Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 19/2018 zo dňa 22.05.2018
D6_2b-19/2018
2 207,28 € Vojtech Prešinský Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 5/2018 zo dňa 23.05.2018
D6_2b-5/2018
2 232,72 € Eva Nováková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 51/2018 zo dňa 30.11.2018
D6_2b-51/2018
2 087,28 € Štefan Suchánsky Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 24/2018 zo dňa 07.06.2018
D6_2b-24/2018
2 391,22 € Janka Petláková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 9/2020 zo dňa 28.12.2020
D5_2b-92020
1 457,26 € Mária Luptáková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 6/2022 zo dňa 14.12.2022
D2_2b-6/2022
2 232,72 € Jana Cesnaková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 5/2022 zo dňa 30.11.2022
D2_2b-5/2022
2 207,28 € Mária Katolínová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 9/2023 zo dňa 06.11.2023
D1_2b-9/2023
2 232,72 € Vlasta Kováčová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 8/2023 zo dňa 14.11.2023
D1_2b-8/2023
2 087,28 € Štefan Karai Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3