Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Poistná zlmluva
2f-2/2024
120,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Marec 2024
Dohoda č. 24/32/060/46 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov CHD alebo CHP
2f-4/2024
32 963,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš
28. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 5/2021 zo dňa 30.09.2021
D3_2b-5/2021
3 495,12 € Ladislav Kelemen Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
27. Marec 2024
Dodatok č.1092/CC/16-D6 k Zmluve o úvere č. 1092/CC/16
2f-5/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-5/2024
1 100,00 € Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-10/2024
1 300,00 € Banícky cech Dolina Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Marec 2024
Zmluva č. 524014462 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1d-4/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktiváčnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
2f-3/2024
1 356,48 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš
4. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-34/2024
30,00 € Žaneta Tóthová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-6/2024
1 100,00 € Združenie pre rozvoj Gymnázia Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-22/2024
27 000,00 € Mestský futbalový klub Baník Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-18/2024
200,00 € Telovýchovná jednota Slávia ACHP Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-16/2024
500,00 € Základná škola, Nám.A.H.Škultétyho 9, Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Marec 2024
Dohoda o urovnaní
1d-3/2024
3 580,60 € KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-24/2024
300,00 € Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-15/2024
400,00 € Vegeta Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-11/2024
500,00 € Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-9/2024
900,00 € Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-8/2024
500,00 € Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, základná organizácia Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-7/2024
800,00 € Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3