Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-33/2024
36,00 € Lýdia Bazovská Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-31/2024
70,40 € Anna Pavlovová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-30/2024
70,00 € Helena Uhrinová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-23/2024
70,00 € Bibiana Klinčoková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-22/2024
25,00 € Júlia Petrovičová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
19. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
2
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-28/2024
30,00 € Jozef Priadka Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-17/2024
70,69 € Ing. Adrián Králik Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-20/2024
70,00 € Ľubica Jergušová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-27/2024
56,88 € Ivan Mitter Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-26/2024
30,00 € Marta Sirotová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
14. Február 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 14/2018 zo dňa 15.06.2018
D9_2b-14/2018
2 429,14 € Ľubica Botošová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-19/2024
70,00 € Erika Ceglédiová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-24/2024
30,00 € Richard Andrášik Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
13. Február 2024
Zmluva o dielo - Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Veľký Krtíš
1a-10/2023
70 549,88 € ejoin, s.r.o., Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom Mesto Veľký Krtíš
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-2/2024
30,00 € Ružena Števková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-15/2024
70,00 € Igor Lendvay Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-21/2024
50,55 € Zdenek Jambrich Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
2. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-16/2024
30,00 € Július Görči Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
6. Február 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-051/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
3c-4/2024
1 200,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3