Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-46/2024
30,00 € Alexandra Kováčová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-40/2024
30,00 € Ľudmila Růžičková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-1/2024
300,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-20/2024
2 000,00 € Plavecký klub Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-19/2024
2 600,00 € Tenisový klub Elán Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-2/2024
600,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2f-6/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Pedagógiai Szakközépiskola Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-44/2024
30,00 € Aurélia Feketeová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-43/2024
31,13 € Eva Koroncziová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-42/2024
30,00 € Šimon Kovačik Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-41/2024
70,00 € Anna Pohánková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-32/2024
50,00 € Božena Liptáková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Marec 2024
Poistná zlmluva
2f-2/2024
120,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Marec 2024
Dohoda č. 24/32/060/46 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov CHD alebo CHP
2f-4/2024
32 963,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš
28. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 5/2021 zo dňa 30.09.2021
D3_2b-5/2021
3 495,12 € Ladislav Kelemen Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
27. Marec 2024
Dodatok č.1092/CC/16-D6 k Zmluve o úvere č. 1092/CC/16
2f-5/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-5/2024
1 100,00 € Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-10/2024
1 300,00 € Banícky cech Dolina Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Marec 2024
Zmluva č. 524014462 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1d-4/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktiváčnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
2f-3/2024
1 356,48 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš