Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-18/2024
30,00 € Viera Györgyová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. SNM-MBKH-ZOS-2024/164
3c-3/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
1. Február 2024
Zmluva o úschove odchytených zvierat
9-2/2024
7 000,00 € OZ Šťastné labky – Regionálne centrum Slobody zvierat Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-6/2024
80,00 € Margita Lacková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-14/2024
30,00 € Ľubica Botošová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-014/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
3c-1/2024
1 100,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. Január 2024
Nájomná zmluva
1c-17/2023
6 378,59 € Milvus Dent s.r.o., Banícka 680/9, 990 01 Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-030/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
3c-2/2024
2 200,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-13/2024
70,10 € Ing. Gabriel Sita Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
25. Január 2024
Zmluva o úschove odchytených zvierat
9-1/2024
7 000,00 € Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-12/2024
380,00 € Mariana Babicová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Január 2024
Poistná zmluva
2f-1/2024
40,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-11/2024
380,00 € Ján Šichta Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
18. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-10/2024
82,38 € Gabriela Bírová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
18. Január 2024
Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č. 100000777
D4_100000777
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Január 2024
Nájomná zmluva
1c-15/2023
247,50 € LM reklama s.r.o., Hradská 96, 821 07 Bratislava - Vrakuňa Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-9/2024
30,00 € Dana Ďurošová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Január 2024
Dodatok č. 2/UNIQA k Zamestnávateľskej zmluve č.: 100008877 zo dňa 01.12.2003
D2/UNIQA_100008877
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-8/2024
90,25 € Janka Ormandyová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-7/2024
30,12 € Mária Kovácsová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3