Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
1a-2/2024
11 500,00 € Accel consulting s.r.o., Betliarska 10, 851 01 Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. Máj 2024
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva
1b-1/2024
75 000,00 € J - STAV spol. s r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-56/2024
30,00 € Peter Zachar Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
1b-2/2024
524,50 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-63/2024
15,23 € Štefan Veštúr Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-50/2024
30,00 € Ing. Ľubica Poliščáková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
9. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-53/2024
30,00 € Ing. Alena Strobl Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
2f-8/2024
0,00 € Spojená škola Modrý Kameň Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
2f-7/2024
0,00 € Spojená škola Modrý Kameň Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-51/2024
80,00 € Irena Štangová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 2/2023 zo dňa 05.01.2023
D2_2b-2/2023
1 832,24 € Vladimír Stojka Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Apríl 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 32/2018 zo dňa 22.06.2018
D8_2b-32/2018
1 872,72 € Monika Oláhová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 9/2019 zo dňa 26.04.2019
D5_2b-9/2019
2 097,28 € Anna Paulovičová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-58/2024
73,23 € Bc. Ladislav Bóna Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-57/2024
380,00 € Ing. Vlasta Košťálová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-55/2024
102,66 € Dana Bazovská Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-49/2024
50,00 € Vladimír Štrbík Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-45/2024
30,00 € Ing. Zlatuška Baďurová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-48/2024
68,31 € Miroslav Multán Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
3c-7/2024
0,00 € Slovak telekom, a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3