Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
1a-7/2022
532 527,36 € Skanska SK a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
D1_1a-7/2022
496 191,86 € Skanska SK a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
19. Október 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1b-3/2022
402 326,90 € MINT SOLUTIONS, s. r. o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
3c-5/2024
288 410,12 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Marec 2022
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Revitalizácia vnútrobloku - ul. Lučenská
IRIROP-Z-302041BDI4-431-6OP-
219 621,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Apríl 2022
Revitalizácia vnútrobloku - ul. Lučenská
1a-5/2022
208 520,04 € CEFA s.r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1d-1/2023
156 994,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
23. Jún 2023
Zmluva o dielo
1a-5/2023
117 869,96 € J - STAV spol. s r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Máj 2023
Zmluva o dielo
1a-2/2023
101 400,00 € MDTC STROJE s.r.o., Tomášiková 3/A, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
1a-1/2023
95 498,24 € MegaLAN Consulting s.r.o., M. R. Štefánika 58, 960 01 Zvolen Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1d-8/2023
90 723,33 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
3c-7/2023
85 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. Máj 2024
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva
1b-1/2024
75 000,00 € J - STAV spol. s r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
13. Február 2024
Zmluva o dielo - Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Veľký Krtíš
1a-10/2023
70 549,88 € ejoin, s.r.o., Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom Mesto Veľký Krtíš
5. Apríl 2022
zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov
1d-2/2022
69 999,00 € ELEMONT s.r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
6. Apríl 2022
revitalizácia zelene v meste Veľký Krtíš
1a-6/2022
69 921,85 € Ján Laksík Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 3c–6/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
D2-3c-6/2022
64 260,00 € VOXPSYCHÉ, s.r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
6. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3c–6/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
D1-3c-6/2022
61 200,00 € VOXPSYCHÉ, s.r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Máj 2023
Zmluva o dielo
1a-3/2023
51 568,08 € MDTC STROJE s.r.o., Tomášiková 3/A, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
19. December 2022
Zmluva č. 3c–6/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3c-6/2022
40 800,00 € VOXPSYCHÉ, s.r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3